Ungdomsløberens o-tekniske træning

Her finder du øvelser til ungdomsløberen inden for den o-tekniske udvikling og træning. Siden er inddelt efter de færdigheder, der knytter sig til ungdomsløberens o-tekniske udvikling og træning og under færdighederne ligger de øvelser, der kan bruges til at træne den pågældende færdighed.


Ungdomsløberen 13-16 år

18. Udvidet kurveforståelse (13-18 år)

A. Hældning

B. Ledelinjer og holdepunkter i kurvebilledet

C. Kurver i sprint

D. Visualisere en kurvemodel

19. Udvidet afstandsforståelse (13-17 år)

A. Bedømme afstand på kortet

B. Bedømme afstand i terrænet

C. Bedømme afstand i sprint

20. Udvidet postindløb (13-18 år)

A. Valg af indløbspunkt

B. Visualisering af postcirklen

C. Postindløbsteknik

D. Postindløb i sprint

21. Løfte blikket (13-16 år)

A. Benytte split-vision

B. Løfte blikket på de rigtige tidspunkter

22. Udvidet retningsforståelse (14-18 år)

A. Retning ved at forlænge ledelinjer

B. Retning ved hjælp af flugtende terrængenstande

C. Retning ud fra vinkler

23. Forlænge og forstørre poster (14-17 år)

A. Forlænge poster

B. Forstørre poster

24. Udvidet strækplanlægning (14-18 år)

A. Metoder til strækplanlægning

B. Overvejelser ved udvælgelse af vejvalg

C. Vejvalg i sprint

25. Forståelse af terræn- og kortmodel (15-19 år)

A. Visualisere en terrænmodel

B. Visualisere en kortmodel

C. Terræn- og kortmodel i sprint

26. Udvidet postudløb (15-19 år)

A. Udløbspunkt tæt ved posten

B. Udløbspunkt langt fra posten

C. Vinkler ud af poster

27. Brug af holdepunkter (15-19 år)

A. Orientering mellem holdepunkter

B. Orientering mellem holdepunkter i sprint

C. Orientering mellem holdepunkter i kurvebilledet

28. Opfang (15-18 år)

A. Opfang på strækket

B. Opfang i postindløbet

29. Kurveledelinjer (15-19 år)

A. Følge kurveledelinjer

B. Kuveledelinjer i postindløb og -udløb

C. Positionere sig i forhold til kurveledelinjer

30. Positionering (16-19 år)

A. Positionering i praksis

B. Hvornår er positionering nødvendigt?

31. Skræntorientering (16-20 år)

A. Holde højde

B. Postindløb, plateauer og terrasser på skrænter

C. Holde retning på skrænter

32. Udvidet kompasbrug (16-20 år)

A. Finkompas

B. Grovkompas

C. Hvornår er kompasset ekstra vigtigt?

33. Forkant i orienteringen (16-20 år)

A. Forkant vs. bagkant i orienteringen

B. Hvor og hvor meget på forkant?

C. Forkant i sprint