Ungdomsløberens o-tekniske træning

Her finder du o-tekniske øvelser til ungdomsløberen. Øvelserne er organiseret efter færdigheder.

Læs mere om færdighederne i kapitel 4 i TBU-bogen, hvor du fx finder Den o-tekniske udviklingsmodel for Ungdomsløberen.


Ungdomsløberen (13-16 år)


Alle øvelser

8. Basis kurveforståelse (8-13 år)

A. Simple kurvesymboler

B. Tydelige kurvedetaljer og ækvidistance

C. Op eller ned?

D. Høje og lave punkter

11. Basis postindløb (10-13 år)

A. Indløbspunkt ved lineære ledelinjer

B. Indløbspunkt tæt ved ledelinjer

12. Forståelse af holdepunkter (11-16 år)

A. Tydelige holdepunkter

B. Holdepunkter i sprint

C. Bestemte terrængenstande som holdepunkter

D. Udvælgelse af holdepunkter

13. Basis kompasbrug (11-15 år)

A. Håndtering af kompasset

B. Retvende kortet ved brug af kompasset

C. Kompasretning

14. Basis postudløb (11-14 år)

A. Udløbspunkt ved ledelinjer

B. Tydelige udløbspunkter i terrænet

15. Basis strækplanlægning (11-15 år)

A. Identificere stræk med flere vejvalg

B. Udvælge sikre vejvalg – sikker posttagning

C. Identificere vejvalg i sprint

16. Forståelse af gennemløbelighed (12-15 år)

A. Genneløbelighed ved strækplanlægning

B. Bevoksningsbilledet i orienteringen

17. Basis taktik (12- år)

A. Påvirkning fra andre løbere

B. Stafet og gaflinger

18. Udvidet kurveforståelse (13-18 år)

A. Hældning

B. Ledelinjer og holdepunkter i kurvebilledet

C. Kurver i sprint

D. Visualisere en kurvemodel

19. Udvidet afstandsforståelse (13-17 år)

A. Bedømme afstand på kortet

B. Bedømme afstand i terrænet

C. Bedømme afstand i sprint

20. Udvidet postindløb (13-18 år)

A. Valg af indløbspunkt

B. Visualisering af postcirklen

C. Postindløbsteknik

D. Postindløb i sprint

21. Løfte blikket (13-16 år)

A. Benytte split-vision

B. Løfte blikket på de rigtige tidspunkter

22. Udvidet retningsforståelse (14-18 år)

A. Retning ved at forlænge ledelinjer

B. Retning ved hjælp af flugtende terrængenstande

C. Retning ud fra vinkler

23. Forlænge og forstørre poster (14-17 år)

A. Forlænge poster

B. Forstørre poster

24. Udvidet strækplanlægning (14-18 år)

A. Metoder til strækplanlægning

B. Overvejelser ved udvælgelse af vejvalg

C. Vejvalg i sprint

25. Forståelse af terræn- og kortmodel (15-19 år)

A. Visualisere en terrænmodel

B. Visualisere en kortmodel

C. Terræn- og kortmodel i sprint

26. Udvidet postudløb (15-19 år)

A. Udløbspunkt tæt ved posten

B. Udløbspunkt langt fra posten

C. Vinkler ud af poster

27. Brug af holdepunkter (15-19 år)

A. Orientering mellem holdepunkter

B. Orientering mellem holdepunkter i sprint

C. Orientering mellem holdepunkter i kurvebilledet

28. Opfang (15-18 år)

A. Opfang på strækket

B. Opfang i postindløbet

29. Kurveledelinjer (15-19 år)

A. Følge kurveledelinjer

B. Kuveledelinjer i postindløb og -udløb

C. Positionere sig i forhold til kurveledelinjer

30. Positionering (16-19 år)

A. Positionering i praksis

B. Hvornår er positionering nødvendigt?

31. Skræntorientering (16-20 år)

A. Holde højde

B. Postindløb, plateauer og terrasser på skrænter

C. Holde retning på skrænter

32. Udvidet kompasbrug (16-20 år)

A. Finkompas

B. Grovkompas

C. Hvornår er kompasset ekstra vigtigt?

33. Forkant i orienteringen (16-20 år)

A. Forkant vs. bagkant i orienteringen

B. Hvor og hvor meget på forkant?

C. Forkant i sprint