Forstør posten

O-teknisk træning
23. Forlænge og forstørre poster
23.B Forstørre poster
15-17 år

Formål

At øve løberne i at identificere muligheder for at anvende markante høje, moser, lysninger og bevoksninger i direkte kontakt med eller umiddelbart ved poster, til at forstørre poster, og at de under gennemførelsen hurtigt og effektivt kan finde posterne uden at anvende postindløbsteknikken eller andre værktøjer.

Design og afvikling

Der laves en bane, hvor der ved posterne er mulighed for at forstørre posten ved hjælp af en tydelig terrængenstand. For at lave en sådan bane bør man vælge et område med detaljeret kurvebillede med enkelte markante høje og med markante moser og åbne områder. Herefter identificeres postplaceringer i direkte kontakt med eller i umiddelbart nærhed af tydelige terrængenstande, som vil kunne forstørre posten.

I eksemplet i Ulfborg er der mulighed for at forstørre alle poster. Mulighederne for at forstørre posterne er bl.a.:

  • Større tydelig høj (som i eksemplets post 3, 4, 6, 8, 9 og 11-15) med variation i om højen er foran, til siderne eller bag posten.
  • Tydelig mose (som i eksemplets post 2, 3, 5 og 7) med variation i om mosen er foran, til siderne eller bag posten. (I eksemplet med Ulfborg vil moser kun være tydelige i bestemte perioder – om vinteren ligner de ofte søer, og i sensommeren er ofte helt tørret ud. Så der kan være behov for rekognoscering inden banen kan færdiggøres.)
  • Større åbent område eller markant bevoksning (som i eksemplets post 1, 10 og 15).

Teknik og fokuspunkter

En post kan forstørres, hvis der er en større tydelig terrængenstand i direkte kontakt med – eller i umiddelbart nærhed af – posten. Det er vigtigt, at løberen kan se posten eller den terrængenstand, som posten står ved, fra den større tydelige terrængenstand – ellers vil den større tydelige terrængenstand kun fungere som et ikke særligt afgrænset indløbspunkt. Den tydelige terrængenstand kan være placeret foran, til siderne eller bag posten, og nogen gange kan det være en god løsning at tage et udenomsvejvalg for at kunne forstørre posten. Evaluering af øvelsen sker ved at løberne gennemgår, hvordan udvalgte poster er blevet forstørret og erfaringen dermed.   

Variationer

Det kan være svært at finde et velegnet terræn til at lave en sammenhængende bane, hvor værktøjet Forstør posten kan anvendes ved ret mange af posterne. Øvelsen kan derfor med fordel kombineres med øvelsen Forlæng posten, som øver løberne i 23.A. Forlænge poster, med øvelsen Forlæng ledelinjen, som øver løberne i 22.A. Retning ved at forlænge ledelinjer, med øvelsen Flugter, som øver løberne i 22.B. Retning ved hjælp af flugtende terrængenstande, samt med øvelsen Den er i vinkel, som øver løberne i 22.C. Retning ud fra vinkler.

Varighed

25-35 min.

Terræn

Skov.

Udstyr

Kort med baner og postskærme.

TBU-bogen

S. 188.

Tak for øvelsen til

Jess Rasmussen, Viborg OK

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s