O-teknisk træning

Orientering handler helt basalt om at løbe hurtigt og finde vej mellem et antal poster. Evnen til at finde vej kalder vi for løbernes orienteringsteknik (eller o-teknik) og den er bestemt af løbernes kognitive udvikling. Vi definerer o-teknik til at være grundforståelse af kort og terræn, samt brug af værktøjer og strategier, til at optimere orienteringen mellem to punkter i terrænet.

Læs mere om o-tekniske udvikling og træning i kapitel 4 TBU-bogen.

Herunder finder du øvelser til o-teknisk træning.


Miniløberen 4-8 år


Børneløberen 9-12 år


Ungdomsløberen 13-16 år


Juniorløberen 17-20 år