O-teknisk træning

Orientering handler helt basalt om at løbe hurtigt og finde vej mellem et antal poster. Løbernes evne til at løbe stærkt er bestemt af deres fysiske og motoriske udvikling. Evnen til at finde vej kalder vi for løbernes orienteringsteknik, eller o-teknik, og den er bestemt af løbernes kognitive udvikling. Vi definerer o-teknik til at være ‘Grundforståelse af kort og terræn, samt brug af værktøjer og strategier, til at optimere orienteringen mellem to punkter i terrænet’.

Læs mere om den o-tekniske træning og udvikling på s. 120-225 i TBU-bogen.

Nedenfor kan du klikke dig videre til siderne med øvelser inden for den o-tekniske udvikling og træning, inddelt efter de gennemgående aldersgrupper i TBU-bogen. Bemærk at nogle færdigheder ikke har specifikke træningsøvelser, da færdigheden enten dækkes af anden træning og sportsgrene eller er af teoretisk karakter.


Miniløberen 4-8 år


Børneløberen 9-12 år


Ungdomsløberen 13-16 år


Juniorløberen 17-20 år