TBU-bogen

Træning af Børn og Unge orienteringsløbere

Af Anders Bachhausen og Tue Lassen (red.)

TBU-bogens indhold og anbefalinger bygger på nyeste viden og erfaringer om orienteringsløb og træning af børn og unge. Bogens indhold danner grundlag for, hvordan træning og aktiviteter for børn og unge i klubber, talentcentre, kredsungdomskurser og forbundet skal formes i fremtiden. Den bruges også som grundmateriale på træneruddannelserne og som grundlag for udviklingsforløb i klubbernes børne- og ungdomsarbejde.

I TBU-bogen beskrives børn og unges udvikling som orienteringsløbere fra 4-årsalderen og til og med junioralderen. I bogen beskrives bl.a. 41 fysiske og motoriske færdigheder, 41 o-tekniske færdigheder og 16 sportspsykologiske færdigheder, som løberne skal træne i løbet af deres udvikling. I bogen bliver børne- og ungdomstræning beskrevet ud fra et helhedsperspektiv.

Bogen har 8 kapitler:

  1. Børn og unge orienteringsløberes udvikling – et overblik
  2. Børn og unges motivation for orientering
  3. Fysisk og motorisk udvikling og træning
  4. O-teknisk udvikling og træning
  5. Sportspsykologisk udvikling og træning
  6. Træningsplanlægning
  7. Trænerrollen og træningsmiljøet
  8. Klubbens organisering

Læs TBU-bogen

TBU-bogen findes både i en trykt og digital udgave. Den trykte udgave af bogen (hardback) koster 349,00 kr. Bogen er pt. udsolgt.

Hele bogen eller de enkelte kapitler kan læses digitalt herunder.

TBU-bogen

TBU-bogen
Træning af Børn og Unge orienteringsløbere

Kapitlerne i TBU-bogen