Børneløberens o-tekniske træning

Her finder du o-tekniske øvelser til børneløberen. Øvelserne er organiseret efter færdigheder. Læs mere om færdighederne i kapitel 4 i TBU-bogen.

Læs mere om færdighederne i kapitel 4 i TBU-bogen, hvor du fx finder Den o-tekniske udviklingsmodel for Børneløberen.


Børneløberen (9-12 år)


Alle øvelser

2. Basis kortforståelse (5-9 år)

A. Informationskort, symboler og fotografikort

B. Skitsekort/sprintkort over park- og skoleområder

C. Introduktion til skovkortet

3. Korthåndtering (5-9 år)

A. Holde kortet vandret

B. Holde kortet foran sig i én hånd

C. Folde kortet med tommelgrebet

4. Kortets orientering (6-9 år)

A. Retvende kortet efter terrænet

B. Vende kroppen i løbsretningen

5. Lineære ledelinjer (6-11 år)

A. Stier som ledelinjer

B. Andre lineære ledelinjer

C. Ledelinjeskift

D. Poster placeret synligt fra ledelinjer

6. Udvidet kortforståelse (7-11 år)

A. Punktsymboler og mindre tydelige symboler

B. Sprintkortsymboler

C. Bevoksningsforståelse

7. Basis retningsforståelse (8-12 år)

A. Retning langs lineære ledelinjer

B. Retning ved forflytning mellem ledelinjer

C. Retning i forhold til terrængenstandes placering

8. Basis kurveforståelse (8-13 år)

A. Simple kurvesymboler

B. Tydelige kurvedetaljer og ækvidistance

C. Op eller ned?

D. Høje og lave punkter

9. Basis afstandsforståelse (9-12 år)

A. Målestoksforhold

B. Introduktion til afstandsbedømmelse

10. Forflytning mellem ledelinjer (9-12 år)

A. Skære hjørner – ledelinjesigt

B. Forflytning mellem ledelinjer uden sigt

11. Basis postindløb (10-13 år)

A. Indløbspunkt ved lineære ledelinjer

B. Indløbspunkt tæt ved ledelinjer

12. Forståelse af holdepunkter (11-16 år)

A. Tydelige holdepunkter

B. Holdepunkter i sprint

C. Bestemte terrængenstande som holdepunkter

D. Udvælgelse af holdepunkter

13. Basis kompasbrug (11-15 år)

A. Håndtering af kompasset

B. Retvende kortet ved brug af kompasset

C. Kompasretning

14. Basis postudløb (11-14 år)

A. Udløbspunkt ved ledelinjer

B. Tydelige udløbspunkter i terrænet

15. Basis Strækplanlægning (11-15 år)

A. Identificere stræk med flere vejvalg

B. Udvælge sikre vejvalg – sikker posttagning

C. Identificere vejvalg i sprint

16. Forståelse af gennemløbelighed (12-15 år)

A. Genneløbelighed ved strækplanlægning

B. Bevoksningsbilledet i orienteringen

17. Basis taktik (12- år)

A. Påvirkning fra andre løbere

B. Stafet og gaflinger