Tegn dit eget kort

O-teknisk træning
25. Forståelse af terræn- og kortmodel
25.B Visualisere en kortmodel
16-18 år

Formål

At træne løberne i at visualisere en kortmodel

Design og afvikling

Løberne får et blankt kort over et lille afgrænset område med få og tydelige terrængenstande (se eksemplet i St. Dyrehave). Løberne skal så tegne deres eget kort over området.

Det er bedst at gennemføre øvelsen på i målestok 1:5.000 – ellers kan kortet let blive for svært at læse. Instruér løberne i hvordan de kan gribe øvelsen an, fx

  1. Løb en tur rundt i området og få et godt overblik over de store terrændetaljer.
  2. Tegn veje, stier, grøfter, diger og andre lineære ledelinjer
  3. Tegn moser, lysninger og tætheder.
  4. Tegn kurverne

Tegn de forskellige symboler med den rigtige farve.

Teknik og fokuspunkter

At visualisere en kortmodel kaldes også at orientere fra terræn til kort. Løberne er vant til at visualisere kortmodeller ubevidst over det, de umiddelbart ser i terrænet, og sammenholde det med kortet – det bruges hver gang løberne skal læse kort, idet løberen finder det relevante sted på kortet via en visualisering af den aktuelle position.

Løberne skal også mere bevidst kunne visualisere en kortmodeller og over større område. Det er bl.a. denne evne korttegnere bruger, når de tegner kort, og løbere vil med træningen få en større forståelse af, hvordan orienteringskort bliver til, samt hjælp til at forstå, at et orienteringskort er korttegnerens subjektive illustrative gengivelse af et terræn. Evaluering foretages primært ved at sammenholde løbernes kort med det tilsvarende område på et færdigt orienteringskort, og for eksempel ved at der laves en lille bane på kortet, som løberen så skal løbe.

Variationer

Øvelsen kan evt. afsluttes med, at løberne inden næste træning skal have tegnet deres kort digitalt.

En anden mulighed er, at kortene indsamles og bruges til en senere træning baseret på en tilpasset form af øvelsen Postudsætningsstafet. I eksempel i St. Dyrehave er det planen, at løberne opdeles i hold af tre løbere, som hver tegner et af de tre områder af skoven. Når kortene er færdige, tegner løberne på hver hold respektive bane på deres eget kort. Stafetten gennemføres med samlet start, idet løberne på første tur starter med at sætte poster ud på banen på deres eget kort, på anden tur byttes kortene mellem de tre løbere, så de hver løber en bane på kort tegnet af en af de andre, og efter endnu et kortbytte, så samler løberne poster ind på den bane, som de endnu ikke har løbet.  

Varighed

90-120 min.

Terræn

Skov.

Udstyr

Blankt kort og tegneredskaber (Sort, blå, grøn, gul og brun farver).

TBU-bogen

S. 192-193.

Tak for øvelsen til

Jess Rasmussen, Viborg OK.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s