TBU-konceptet

Børn og unge i Dansk Orientering skal opleve sjov og udfordrende orienteringstræning og stærke sociale miljøer. De skal opleve glæde gennem udvikling af færdigheder, naturoplevelser og bevægelse, så de bliver aktive i orienterings-sporten for livet – som motionister, trænere, ledere, arrangører eller eliteløbere.

– Dansk Orienterings-Forbunds mål for børne- og ungearbejdet

TBU står for Træning af Børn og Unge, og den grundlæggende tilgang i TBU-konceptet er, at børn og unge og deres behov skal være i centrum. Udgangspunktet for træningen, stævnerne og de sociale aktiviteter skal være, at de er til for løberne. TBU-konceptet er derfor bygget op om fem principper, der netop sætter børn og unges behov i centrum:

  • Børn og unges udvikling som orienteringsløbere foregår i et langsigtet perspektiv.
  • Børn og unges træning er tilpasset alders- og målgruppen.
  • Børn og unge træner og konkurrerer med jævnaldrende.
  • Børn og unge træner forskellige færdigheder specifikt, på de rigtige tidspunkter i deres udvikling.
  • Børn og unge deltager i stævner på lige vilkår og i konkurrenceformer, der er tilpasset aldersgruppen.

Derudover er der fem principper, der udstikker en retning for klubbens arbejde med træning af børn og unge. De fem principper kan ses som en ledestjerne for de klubber, der vil arbejde målrettet med at udvikle et stærkt børne- og ungdomsmiljø.

  • Klubben har et ugentligt træningstilbud, året rundt, målrettet børn og unge, ledet af uddannede børne- og ungdomstrænere.
  • Klubben udfordrer, giver ansvar og stiller krav til børn og unge i træningen, både sportsligt, organisatorisk og socialt.
  • Klubbens organisering omkring børne- og ungdomsmiljøet er afgørende for et velfungerende børne- og ungdomsarbejde.
  • Klubben sikrer, med en langsigtet strategi og gennem planlægning, kontinuitet i børne- og ungdomsarbejdet.
  • Klubben sørger for løbende medlemsudvikling og uddannelse af børne- og ungdomstrænere, og vidensdeling på tværs af klubber prioriteres højt.

TBU-konceptet er beskrevet med teori, anbefalinger og øvelser i bogen Træning af Børn og Unge orienteringsløbere. Målgruppen for bogen er trænere, klubledere og den reflekterede løber. TBU-bogen finder du her, hvor den både kan læses digitalt eller bestilles som fysisk eksemplar.