Sportspsykologisk træning

Sportspsykologisk træning bidrager til at styrke børn og unges læring, udvikling og trivsel. Læs mere på s. 230-267 i TBU-bogen.


Her finder du øvelser til børn og unge inden for den sportspsykologiske udvikling og træning. Siden er inddelt efter de gennemgående aldersgrupper i TBU-bogen og herefter inddelt efter de færdigheder, der knytter sig til hver aldersgruppe. Under færdighederne ligger de øvelser, der kan bruges til at træne den pågældende færdighed.

Da flere af færdighederne inden for den sportspsykologiske udvikling og træning ikke kan trænes igennem konkrete øvelser, men mere er overordnede færdigheder, der er vigtige at have for øje i udviklingen, er der i flere tilfælde ikke lagt øvelse ind under færdighederne, men i stedet refereres der til de sider i TBU-bogen, hvor færdigheden beskrives.


Børneløberen 9-12 år

1. Basis motivation (11- år) – læs om denne færdighed på s. 239 i TBU-bogen

2. Basis målsætning og evaluering (12- år) – læs om denne færdighed på s. 239 i TBU-bogen


Ungdomsløberen 13-16 år

3. Visualisering i træningen (13- år)

4. Refleksion og dialog (13- år) – læs om denne færdighed på s. 243 i TBU-bogen

5. Udvidet motivation (14- år)

6. Udvidet målsætning og evaluering (15- år)

7. Håndtering af modgang (15- år)

8. Planlægning (15- år)

9. Commitment (16- år) – læs om denne færdighed på s. 252 i TBU-bogen

10. Kontrol og accept (16- år)


Juniorløberen 17-20 år

11. Genopladning (17- år)

12. Præstations- og resultatmålsætning (17- år)

13. Basis konkurrenceforberedelse (17- år)

14. Værdier (18- år)

15. Fokus og 3R-modellen (18- år)

16. Udvidet konkurrenceforberedelse (19- år)