Juniorløberens o-tekniske træning

Her finder du o-tekniske øvelser til juniorløberen. Øvelserne er organiseret efter færdigheder.

Læs mere om færdighederne i kapitel 4 i TBU-bogen, hvor du fx finder Den o-tekniske udviklingsmodel for juniorløberen.


Juniorløberen (17-20 år)


Alle øvelser

17. Basis taktik (12- år)

A. Påvirkning fra andre løbere

B. Stafet og gaflinger

18. Udvidet kurveforståelse (13-18 år)

A. Hældning

B. Ledelinjer og holdepunkter i kurvebilledet

C. Kurver i sprint

D. Visualisere en kurvemodel

19. Udvidet afstandsforståelse (13-17 år)

A. Bedømme afstand på kortet

B. Bedømme afstand i terrænet

C. Bedømme afstand i sprint

20. Udvidet postindløb (13-18 år)

A. Valg af indløbspunkt

B. Visualisering af postcirklen

C. Postindløbsteknik

D. Postindløb i sprint

22. Udvidet retningsforståelse (14-18 år)

A. Retning ved at forlænge ledelinjer

B. Retning ved hjælp af flugtende terrængenstande

C. Retning ud fra vinkler

23. Forlænge og forstørre poster (14-17 år)

A. Forlænge poster

B. Forstørre poster

24. Udvidet strækplanlægning (14-18 år)

A. Metoder til strækplanlægning

B. Overvejelser ved udvælgelse af vejvalg

C. Vejvalg i sprint

25. Forståelse af terræn- og kortmodel (15-19 år)

A. Visualisere en terrænmodel

B. Visualisere en kortmodel

C. Terræn- og kortmodel i sprint

26. Udvidet postudløb (15-19 år)

A. Udløbspunkt tæt ved posten

B. Udløbspunkt langt fra posten

C. Vinkler ud af poster

27. Brug af holdepunkter (15-19 år)

A. Orientering mellem holdepunkter

B. Orientering mellem holdepunkter i sprint

C. Orientering mellem holdepunkter i kurvebilledet

28. Opfang (15-18 år)

A. Opfang på strækket

B. Opfang i postindløbet

29. Kurveledelinjer (15-19 år)

A. Følge kurveledelinjer

B. Kuveledelinjer i postindløb og -udløb

C. Positionere sig i forhold til kurveledelinjer

30. Positionering (16-19 år)

A. Positionering i praksis

B. Hvornår er positionering nødvendigt?

31. Skræntorientering (16-20 år)

A. Holde højde

B. Postindløb, plateauer og terrasser på skrænter

C. Holde retning på skrænter

32. Udvidet kompasbrug (16-20 år)

A. Finkompas

B. Grovkompas

C. Hvornår er kompasset ekstra vigtigt?

33. Forkant i orienteringen (16-20 år)

A. Forkant vs. bagkant i orienteringen

B. Hvor og hvor meget på forkant?

C. Forkant i sprint

34. Orientering i fremmede terræntyper (17-20 år)

A. Vurdere o-tekniske udfordringer i fremmede terræner

B. Sprint i udlandet

35. Forenkling (17-21 år)

A. Forenklingsmetode

B. Forenkling i forskellige terræntyper

36. O-teknisk konkurrenceforberedelse (17-20 år)

A. Generel o-teknisk konkurreceforberedelse

B. O-teknisk konkurrenceforberedelse i sprint

37. Valg af teknik og farttilpasning (17-21 år)

A. Valg af o-teknik

B. Farttilpasning

C. Farttilpasning i sprint

38. Avanceret kortforståelse (18-21 år)

A. Forstå at kortet er subjektivt

B. Kende forskellige korttegneres måde at tegne kort på

39. Bevidst og effektiv kortlæsning (18-22 år)

A. Effektive kortlæsningskig

B. Kortlæsningsstrategi

C. Kortlæsning i sprint

40. Avanceret strækplanlægning (19-23 år)

A. Korte stræk

B. Mellemlange stræk

C. Langstræk

41. Udvidet taktik (19- år)

A. Taktik i forhold til distance

B. Taktik i forhold til terræntype

C. Taktik i forhold til egne evner