Bliver du fanget op?

O-teknisk træning
28. Opfang
28.A Opfang på strækket
15-17 år

Formål

At øve løberne i at identificere opfang i form af ledelinjer og andre tydelige terrængenstande, samt anvende omfanget til effektivt og sikkert at finde vej på delstrækkene. Øvelsen træner endvidere løberne i at anvende grovkompas.

Design og afvikling

Der laves en bane, hvor der er en eller flere muligheder for at anvende opfang på delstrækkene. Ledelinjer, som er gode som opfang er: Større stier, tydelige grøfter, tydelige bevoksningsgrænser, stendiger, højspændingsledninger og hegn. Andre gode opfang kan være store markante høje, lavninger, skrænter, slugter, udløbere, tætheder, lysninger, søer, moser, markkanter eller formationer af flere mindre terrængenstande. Start med at have et eller to tiltænkte opfang undervejs på hvert stræk, og sørg for at afstanden mellem opfangene ikke er alt for stor.  Senere kan afstanden mellem opfangene bliver større, og der kan være opfang, som løberen ikke behøves at komme i kontakt med, men eksempelvis kan bruges til en positionering. Der kan også varieres mellem brug af opfang og holdepunkter, da det ofte er det løberne skal anvende i praksis.

I eksemplet er der med en rød streg vist, hvilke opfang løberne eksempelvis kan anvende på de enkelte delstræk med baggrund i vejvalg markeret med blå streger. På de blå streger løbes en grov retning og uden tæt kortkontakt. Inden afviklingen kan løberne med fordel få repeteret, hvad der kan være gode opfang, og hvad der er forskel mellem opfang og holdepunkter. De instrueres endvidere om, at de skal bruge så mange opfang som muligt – også selv om der i stedet kunne være anvendt for eksempel holdepunkter.

Teknik og fokuspunkter

Opfang er en tydelig ledelinje eller en stor og tydelig terrængenstand, som vil kunne stoppe eller fange løberne op, når de møder opfanget. Omfanget skal være så tydelig, at det ikke kan overses, når løberen rammer det, og det skal være udbredt over et større område, så løberne ikke skal ramme det præcist (i modsætning til et holdepunkt, som ofte kræver nøjagtig orientering for at ramme, men som til gengæld er et bestemt punkt, som kan stedfæstes nøjagtigt på kortet). Løberne skal derfor kunne identificere de terrængenstande, som skiller sig ud på kortet, og som er synlige og tydelige på afstand. Løberne skal bruge de opfang, som gør, at de kan slippe kortkontakten i et område, fordi de bliver stoppet eller fanget op af opfanget – forudsat at de løber i den rigtige retning. Opfang er således et værktøj, som kan forenkle og effektivisere orienteringen, men også gøre den mere sikker.

Øvelsen evalueres ved, at løberne på udvalgte stræk gennemgår, hvilke opfang de har anvendt, og deres erfaringerne hermed.     

Variationer

Øvelsen kan kombineres med øvelsen Postindløbsopfang, som træner løberne i 28.B Opfang i postindløbet, idet postindløbsopfanget indgår som den sidste mulighed for at anvende opfang på delstrækkene.

Varighed

25-35 min.

Terræn

Skov.

Udstyr

Kort med baner og postskærme.

TBU-bogen

S. 197.

Tak for øvelsen til

Jess Rasmussen, Viborg OK.

2 kommentarer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s