Miniløberens o-tekniske træning

Her finder du o-tekniske øvelser til miniløberen. Øvelserne er organiseret efter færdigheder.

Læs mere om færdighederne i kapitel 4 i TBU-bogen, hvor du fx finder Den o-tekniske udviklingsmodel for Miniløberen.


Miniløberen (4-8 år)


Alle øvelser

2. Basis kortforståelse (5-9 år)


A. Informationskort, symboler og fotografikort


B. Skitsekort/sprintkort over park- og skoleområder


C. Introduktion til skovkortet

3. Korthåndtering (5-9 år)

A. Holde kortet vandret

B. Holde kortet foran sig i én hånd

C. Folde kortet med tommelgrebet

4. Kortets orientering (6-9 år)

A. Retvende kortet efter terrænet

B. Vende kroppen i løbsretningen

5. Lineære ledelinjer (6-11 år)

A. Stier som ledelinjer

B. Andre lineære ledelinjer

C. Ledelinjeskift

D. Poster placeret synligt fra ledelinjer

6. Udvidet kortforståelse (7-11 år)

A. Punktsymboler og mindre tydelige symboler

B. Sprintkortsymboler

C. Bevoksningsforståelse

7. Basis retningsforståelse (8-12 år)

A. Retning langs lineære ledelinjer

B. Retning ved forflytning mellem ledelinjer

C. Retning i forhold til terrængenstandes placering

8. Basis kurveforståelse (8-13 år)

A. Simple kurvesymboler

B. Tydelige kurvedetaljer og ækvidistance

C. Op eller ned?

D. Høje og lave punkter