Forenklingens kunst

O-teknisk træning
35. Forenkling
35.A Forenklingsmetode
17-19 år

Formål

At træne løberne i at anvende den grundlæggende forenklingsmetode i sammenhæng med strækplanlægningen, samt give løberne erfaring i at se, hvilke terrængenstande, der er tydeligst i den aktuelle terræntype, og dermed bedst egnet til brug i forenklingen.

Design og afvikling

Der laves en almindelig orienteringsbane, som i introduktionen bør starte i et fladt områder med god sigt, samt få, men tydelige terrængenstande og ledelinjer, og herefter gradvis kan banen gå igennem områder med komplekst kurve- og/eller bevoksningsbillede og begrænset sigt.

I starten af banen skal det være muligt for løberne at forenkle ved at bruge opfang og ledelinjer, men gradvist skal banen udfordre løberne med korte stræk uden tydelige opfang og ledelinjer. I eksemplet er der anvendt en stafetbane i Bulbjerg fra de militære verdensmesterskaber i 2012.

Under gennemførelsen skal løberne fokusere på at forenkle strækkene mest muligt, og desuden være opmærksomme på om de terrængenstande, de har valgt at forenkle orienteringen med, er tydelige.

Øvelsen evalueres primært ved den feedback, som løberne får under gennemførelse af strækkene, herunder specielt hvilke terrængenstande der er tydeligst i den aktuelle terræntype.

Efter øvelsen kan løberne også evaluere deres vejvalg på løbskort og markere de ledelinjer/opfang samt udløbs-, holde- og indløbspunkter, som de har anvendt. Løberne drøfter derefter i grupper deres planer og erfaringer fra øvelsen.  

Teknik og fokuspunkter

Løberne skal udvikle en forenklingsmetode, som de kan bruge til at vurdere, hvordan de vil orientere på et givent stræk. Forenklingsmetoden skal få løberne til at orientere efter så få ting, som er tilstrækkeligt for dem til kunne gennemføre vejvalgene sikkert og så effektivt som muligt.

Forenklingsmetoden skal indeholde overvejelser om:

  1. Udløbspunkt
  2. Opfang
  3. Ledelinjer
  4. Holdepunkter
  5. Indløbspunkt

Alle fem dele skal overvejes, men det er ikke sikkert, at der er behov for alle dele af forenklingsmetoden på alle stræk. For eksempel er der ikke behov for et udløbspunkt, hvis der i stedet kan løbet mod et opfang, og på nogen stræk vil det ikke være relevant at følge ledelinjer osv.

Løberne skal kunne forenkle alle stræk, herunder også korte stræk, hvor der ikke er tydelige ledelinjer og opfang. Det vil ofte være på sådanne stræk, at mest tid kan spares, hvis de forenkles med valg af de tydeligste terrængenstande som holdepunkter.

Løbernes forenkling af strækkene skal ske i sammenhæng med strækplanlægningen, men det er ikke et krav, at hele strækket er forenklet inden de forlader posten – det kan også gøres undervejs på strækket forudsat at strækplanlægningen er på plads.

Variationer

Øvelsen bør gennemføres i mange forskellige terræntyper, og er en god øvelse at medtage som forberedelse til deltagelse i en konkurrence i en ukendt terræntype.

Varighed

35-45 min.

Terræn

Skov.

Udstyr

Kort med baner og postskærme, samt skriveredskaber til indtegning.

TBU-bogen

S. 211-212.

Tak for øvelsen til

Jess Rasmussen, Viborg OK.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s