Forenkling på eget kort

O-teknisk træning
35. Forenkling
35.A Forenklingsmetode
17-19 år

Formål

At træne løberne i at anvende den grundlæggende forenklingsmetode i sammenhæng med strækplanlægningen, samt give løberne erfaring i at se, hvilke terrængenstande, der er tydeligst i den aktuelle terræntype, og dermed bedst egnede til brug i forenklingen.

Design og afvikling

Der laves en almindelig orienteringsbane, som i introduktionen bør starte i et fladt område med god sigt, samt få, men tydelige terrængenstande og ledelinjer. Efterfølgende kan banen gå igennem områder med komplekst kurve- og/eller bevoksningsbillede og begrænset sigt.

I starten af banen skal det være muligt for løberne at forenkle ved at bruge opfang og ledelinjer, men efterfølgende skal banen udfordre løberne med stræk uden tydelige opfang og ledelinjer.

Der udarbejdes derefter et kort, som løberen skal tegne sit eget kort på. Det kan være et neddæmpet kortbillede (velegnet til introduktionen) eller et maskeret kort med kortbilledet i postcirklerne og synlige veje.

Øvelsen afvikles ved, at løberne får et indtegningskort samt banen på det oprindelige kort. Løberne skal på hvert stræk først foretage strækplanlægning, derefter bruge forenklingsmetoden, og til sidst tegne de ledelinjer, opfang, holdepunkter, indløbs- og udløbspunkter på, som de vil anvende i orienteringen.

Til sidst løbes banen alene ved hjælp af det af kort, løberen har tegnet.

Øvelsen evalueres primært ved den feedback som løberne får under gennemførelse af strækkene, herunder specielt tilbagemelding på, hvilke terrængenstande der er tydeligst i den aktuelle terræntype.

Indtegningskort med neddæmpet kortbillede.
Indtegningskort med maskering og kortbillede i postcirklen.

Teknik og fokuspunkter

Løberne skal udvikle en forenklingsmetode, som de kan bruge til at vurdere, hvordan de vil orientere på et givent stræk. Forenklingsmetoden skal få løberne til at orientere efter så få ting, som er tilstrækkeligt for dem til kunne gennemføre vejvalgene sikkert og så effektivt som muligt.

Forenklingsmetoden skal indeholde overvejelser om:

  1. Udløbspunkt
  2. Opfang
  3. Ledelinjer
  4. Holdepunkter
  5. Indløbspunkt

Alle fem dele skal overvejes, men det er ikke sikkert, at der er behov for alle dele af forenklingsmetoden på alle stræk. For eksempel er der ikke behov for et udløbspunkt, hvis der i stedet kan løbet mod et opfang, og på nogen stræk vil det ikke være relevant at følge ledelinjer osv.

Løberne skal kunne forenkle alle stræk, herunder også korte stræk, hvor der ikke er tydelige ledelinjer og opfang. Det vil ofte være på sådanne stræk, at mest tid kan spares, hvis de forenkles med valg af de tydeligste terrængenstande som holdepunkter.

Varighed

60-75 min.

Terræn

Skov.

Udstyr

Indtegningskort og almindeligt kort med baner samt postskærme.

TBU-bogen

S. 211-212.

Tak for øvelsen til

Jess Rasmussen, Viborg OK.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s