Linjeintervaller

O-teknisk træning39. Bevidst og effektiv kortlæsning39.C Kortlæsning i sprint20-22 år Formål Øvelsen træner løberne i at effektivisere deres strategi for deres kortlæsning, så de er bevidste om at foretage effektive kortlæsningskig på de rigtige tidspunkter, og derved kan være på…

Mangepost på skrænter

O-teknisk træning31. Skræntorientering31.B Postindløb, plateauer og terrasser på skrænter17-19 år Formål At træne løberne i posttagning på skrænter, både med postindløb oppefra, nedefra, på skrå og fra samme højde. Øvelsen træner også løberne i at identificere og bruge plateauer og…

Hvornår skal jeg vide præcis hvor jeg er

O-teknisk træning30. Positionering30.B Hvornår er positionering nødvendigt?17-19 år Formål At øve løberne i at kunne vurdere, hvornår positionering er nødvendigt, og hvornår det ikke er nødvendigt. Øvelsen øver endvidere løberne i positionering, effektiv kortlæsning samt farttilpasning. Design og afvikling Der…

Kurveledelinjer ind og ud af poster

O-teknisk træning29. Kurveledelinjer29.B Kurveledelinjer i postindløb og -udløb16-18 år Formål At træne løberne i at se, hvornår det er muligt at bruge kurveledelinjer samt kunne løbe direkte på eller langs kurveledelinjer i postindløb og -udløb. Design og afvikling Der laves…

Sprintlinje

O-teknisk træning19. Udvidet afstandsforståelse19.C Bedømme afstand i sprint13-17 år O-teknisk træning27. Brug af holdepunkter27.B Orientering mellem holdepunkter i sprint16-18 år Formål Øvelsen træner løberne i at orientere fra holdepunkt til holdepunkt, idet de ved passage af et holdepunkt foretager retningsskift,…

Sprintkorridor

O-teknisk træning19. Udvidet afstandsforståelse19.C Bedømme afstand i sprint13-17 år O-teknisk træning27. Brug af holdepunkter27.B Orientering mellem holdepunkter i sprint16-18 år Formål Øvelsen træner løberne i at orientere fra holdepunkt til holdepunkt, idet de ved passage af et holdepunkt foretager retningsskift,…

To vejvalg

O-teknisk træning15. Basis strækplanlægning15. A Identificere stræk med flere vejvalg11-13 år O-teknisk træning15. Basis strækplanlægning15.C Identificere vejvalg i sprint13-15 år Formål At løberne bliver opmærksomme på, at der på stræk ofte vil være mange forskellige alternative vejvalg mellem posterne. Design…

Underbevoksningsteknik

Fysisk og motorisk træning8. Basis løbsteknisk træning8.A Løbsteknik ved passage af forhindringer9-13 år Formål At løberne lærer at bevæge sig effektivt i forskellige områder hvor terrænet giver modstand med bevoksning eller efterladenskaber i bunden (ikke højere end hoften), men hvor…