Mangepost med retningsskifte

O-teknisk træning32. Udvidet kompasbrug32.A Finkompas16-18 år O-teknisk træning40. Avanceret strækplanlægning40.A Korte stræk19-21 år Formål At træne løberne i at anvende finkompas til postindløb, til postudløb, på korte stræk, til næste holdepunkt og i områder, hvor der ikke er tydelige terrængenstande…

Postindløbsopfang

O-teknisk træning28. Opfang28.B Opfang i postindløbet16-18 år Formål  At øve løberne i at identificere opfang i form af ledelinjer og andre tydelige terrængenstande, samt anvende omfanget til effektivt og sikkert at finde frem til indløbspunktet. Design og afvikling Der laves…

Bliver du fanget op?

O-teknisk træning28. Opfang28.A Opfang på strækket15-17 år Formål At øve løberne i at identificere opfang i form af ledelinjer og andre tydelige terrængenstande, samt anvende omfanget til effektivt og sikkert at finde vej på delstrækkene. Øvelsen træner endvidere løberne i…

Tegn dit eget kort

O-teknisk træning25. Forståelse af terræn- og kortmodel25.B Visualisere en kortmodel16-18 år Formål At træne løberne i at visualisere en kortmodel Design og afvikling Løberne får et blankt kort over et lille afgrænset område med få og tydelige terrængenstande (se eksemplet…

Løb frit

O-teknisk træning25. Forståelse af terræn- og kortmodel25.B Visualisere en kortmodel25.C Terræn- og kortmodel i sprint16-19 år Formål At træne løberne i at visualisere en kortmodel. Design og afvikling Der oprettes et antal ”baner” i O-track, idet ”banerne” alene består af…

Parløb med korthusk

O-teknisk træning25. Forståelse af terræn- og kortmodel25.A. Visualisere en terrænmodel15-17 år Formål At træne løberne i at visualisere en terrænmodel, dvs. efter at have kigget på kortet at kunne danne et mentalt billede af det område, løberen skal passere. Løberen…

Fortæl om strækket

O-teknisk træning25. Forståelse af terræn- og kortmodel25.A. Visualisere en terrænmodel15-17 år Formål At træne løberne i at visualisere en terrænmodel, dvs. efter at have kigget på kortet kunne danne et tredimensionelt billede af terrængenstandene i det området løberen skal passere.…

Hvilket vejvalg er hurtigst

O-teknisk træning24. Udvidet strækplanlægning24.B. Overvejelser ved udvælgelse af vejvalg.15-17 år Formål At træne løberne i at udvælge de hurtigste og bedste vejvalg. Design og afvikling Der forberedes en del stræk, hvor løberne skal udvælge vejvalg på hvert stræk. Det er…

Din planlægningsmetode

O-teknisk træning24. Udvidet strækplanlægning24.A Metoder til strækplanlægning14-18 år O-teknisk træning24. Udvidet strækplanlægning24.C Vejvalg i sprint16-18 år Formål At træne løberne i at udarbejde eller justere deres egen planlægningsmetode og herefter afprøve den i praksis.  Design og afvikling Der laves en…