Vejvalgsvælgeren

O-teknisk træning15. Basis strækplanlægning15.A Identificere stræk med flere vejvalg 11-13 år Formål At løberne bliver opmærksom på, at stræk kan indeholde flere vejvalg, og at hver enkelt vejvalg stiller krav til brug af forskellige færdigheder. Design og afvikling Læg en…

Spurtorientering

O-teknisk træning17. Basis taktik17.A Påvirkning fra andre løbere12- år Formål At træne løbernes opmærksomhed på, hvordan og i hvilke situationer, de bliver påvirket af andre løbere. Design og afvikling Der laves en almindelig orienteringsbane med stræk på mellem 500-700 meters…

O-intervaller

O-teknisk træning17. Basis taktik17.A Påvirkning fra andre løbere12- år Formål At træne løbernes opmærksomhed på, hvordan og i hvilke situationer de bliver påvirket af andre løbere. Samt at træne evnen til at holde mest muligt fokus på egen orientering og…

Hundeløb

O-teknisk træning17. Basis taktik17.A Påvirkning fra andre løbere12- år Formål At træne løbernes opmærksomhed på, hvordan og i hvilke situationer, de bliver påvirket af andre løbere. Design og afvikling Der laves en almindelig orienteringsbane, hvor sværhedsgraden er tilpasset løberne niveau,…

Fællesstart

O-teknisk træning17. Basis taktik17.A Påvirkning fra andre løbere12- år Formål At træne løbernes opmærksomhed på, hvordan og i hvilke situationer, de bliver påvirket af andre løbere. Design og afvikling Der laves en 3-4 km orienteringsbane med korte og mellemlange stræk…

Find posten først

O-teknisk træning17. Basis taktik17.A Påvirkning fra andre løbere12- år Formål At træne løbernes opmærksomhed på, hvordan og i hvilke situationer, de bliver påvirket af andre løbere. Design og afvikling Der laves en 3-5 km orienteringsbane med korte og mellemlange stræk…

Rød eller blå

O-teknisk træning16. Forståelse af gennemløbelighed16.A Gennemløbelighed ved strækplanlægning12-14 år Formål At træne løberne i, hvilken betydning gennemløbelighed har for strækplanlægningen. Design og afvikling Banen laves, så løberne på udvalgte stræk kan teste, om det er hurtigst at løbe lige på…

Tydelige udløbspunkter

O-teknisk træning14. Basis postudløb14.B Tydelige udløbspunkter i terrænet12-14 år Formål At træne løberne i at bruge tydelige terrængenstande som udløbspunkter. Design og afvikling Lav en orienteringsbane i åbent terræn med mange korte stræk og retningsskift samt med tydelige og synlige…