Postcirkelfortælling

O-teknisk træning20. Udvidet postindløb20.B Visualisering af postcirklen14-16 år Formål At træne løberne specifikt i visualisering af postcirklen som en del af postindløbsteknikken. Design og afvikling Der anvendes en almindelig orienteringsbane. Progression i øvelsen kan laves ved at starte med poster…

Husk postcirklen

O-teknisk træning20. Udvidet postindløb20.B Visualisering af postcirklen14-16 år Formål At træne løberne i visualisering af postcirklen som en del af postindløbsteknikken, idet øvelsen også træner løberne i flere af de øvrige elementer i postindløbsteknikken. Øvelsen træner ikke løberne i valg…

Ser du indløbspunktet

O-teknisk træning11. Basis postindløb11.B Indløbspunkt tæt ved ledelinjer11-13 år Formål At løberne træner at udvælge og opsøge tydelige indløbspunkter. Design og afvikling Der laves en bane, hvor der til alle poster er gode indløbspunkter, der ikke befinder sig ved lineære…

Vælg indløbspunkt

O-teknisk træning20. Udvidet postindløb20.A Valg af indløbspunkt13-15 år Formål At træne løberne i at vælge og finde indløbspunkter i områder uden ledelinjer, herunder at vælge og finde utydelige indløbspunkter i områder uden tydelige indløbspunkter. Design og afvikling Der laves en…

Mangepostbane med/uden poster

O-teknisk træning20. Udvidet postindløb20.C Postindløbsteknik15-17 år Formål At løberne træner at få postindløbsteknikkens 7 dele til at fungere sammen i praksis, herunder at identificere de postplaceringer, som stiller ekstra krav til nøjagtighed i postindløbet. Design og afvikling Der laves en…

Retning i postindløb

O-teknisk træning20. Udvidet postindløb20.C Postindløbsteknik 15-17 år Formål At løberne træner evnen i at have den rigtige retning og løfte blikket i postindløbet, samt at løberne øver at anvende finkompas. Design og afvikling Der laves en bane, hvor posterne ikke…

Indhent makkeren

O-teknisk træning20. Udvidet postindløb20.C Postindløbsteknik15-17 år Formål At træne løberne i at få postindløbsteknikkens 7 dele til at fungere sammen i praksis, herunder at identificere de postplaceringer, som stiller ekstra krav til nøjagtighed i postindløbet. Design og afvikling Der laves…

Mangepost på skrænter

O-teknisk træning31. Skræntorientering31.B Postindløb, plateauer og terrasser på skrænter17-19 år Formål At træne løberne i posttagning på skrænter, både med postindløb oppefra, nedefra, på skrå og fra samme højde. Øvelsen træner også løberne i at identificere og bruge plateauer og…

Kurveledelinjer ind og ud af poster

O-teknisk træning29. Kurveledelinjer29.B Kurveledelinjer i postindløb og -udløb16-18 år Formål At træne løberne i at se, hvornår det er muligt at bruge kurveledelinjer samt kunne løbe direkte på eller langs kurveledelinjer i postindløb og -udløb. Design og afvikling Der laves…