Linjer ind og ud af poster

O-teknisk træning26. Udvidet postudløb26.C Vinkler ud af poster17-19 år Formål At træne løberne i at bruge vinklen mellem linjen i postindløbet og -udløbet til at få udløbsretningen væk fra posterne. Design og afvikling Der laves en bane, hvor delstrækstregen ændres,…

Den er i vinkel

O-teknisk træning22. Udvidet retningsforståelse22.C Retning ud fra vinkler16-18 år Formål At løberen træner retningsforståelse gennem brug af retning ud fra vinkler. Design og afvikling Der laves en bane med korte stræk i et område med mange ledelinjer. Posterne placeres, så…

Vinkelret

O-teknisk træning7. Basis retningsforståelse7.C Retning i forhold til terrængenstandes placering10-12 år Formål At træne løberne i at retvende kortet efter andre terrængenstande udover de lineære ledelinjer. Øvelsen træner endvidere løbernes forståelse af koblingen mellem kort og terræn. Design og afvikling…