Zigzagløb

O-teknisk træning26. Udvidet postudløb26.C Vinkler ud af poster17-19 år O-teknisk træning40. Avanceret strækplanlægning40.A Korte stræk19-21 år Formål At træne løberne i at bruge vinklen mellem linjerne i postindløbet og postudløbet til at bestemme en ret præcis udløbsretning. Design og afvikling…

Linjer ind og ud af poster

O-teknisk træning26. Udvidet postudløb26.C Vinkler ud af poster17-19 år Formål At træne løberne i at bruge vinklen mellem linjen i postindløbet og -udløbet til at få udløbsretningen væk fra posterne. Design og afvikling Der laves en bane, hvor delstrækstregen ændres,…