Postcirkelfortælling

O-teknisk træning20. Udvidet postindløb20.B Visualisering af postcirklen14-16 år Formål At træne løberne specifikt i visualisering af postcirklen som en del af postindløbsteknikken. Design og afvikling Der anvendes en almindelig orienteringsbane. Progression i øvelsen kan laves ved at starte med poster…

Hvor er posten placeret

O-teknisk træning20. Udvidet postindløb20.D Postindløb i sprint16-18 år Formål At løberen træner at identificere, hvilke krav der bliver stillet til postindløbet i sprint, herunder kunne vurdere, hvornår det er nødvendigt at tjekke postdefinitionen. Design og afvikling Der laves en almindelig…

Vælg indløbspunkt

O-teknisk træning20. Udvidet postindløb20.A Valg af indløbspunkt13-15 år Formål At træne løberne i at vælge og finde indløbspunkter i områder uden ledelinjer, herunder at vælge og finde utydelige indløbspunkter i områder uden tydelige indløbspunkter. Design og afvikling Der laves en…

Retning i postindløb

O-teknisk træning20. Udvidet postindløb20.C Postindløbsteknik 15-17 år Formål At løberne træner evnen i at have den rigtige retning og løfte blikket i postindløbet, samt at løberne øver at anvende finkompas. Design og afvikling Der laves en bane, hvor posterne ikke…