Krigerløb

O-teknisk træning6. Udvidet kortforståelse6.C Bevoksningsforståelse9-11 år Formål At træne løbernes forståelse af, at bevoksningssymboler (de hvide, gule og grønne farver) på kortet angiver gennemløbelighed, og ikke skelner mellem typer af træer eller underbevoksning.  Design og afvikling Der laves en kort…

Vinkelret

O-teknisk træning7. Basis retningsforståelse7.C Retning i forhold til terrængenstandes placering10-12 år Formål At træne løberne i at retvende kortet efter andre terrængenstande udover de lineære ledelinjer. Øvelsen træner endvidere løbernes forståelse af koblingen mellem kort og terræn. Design og afvikling…

Ledelinjeopfang

O-teknisk træning10. Forflytning mellem ledelinjer10.B Forflytning mellem ledelinjer uden sigt10-12 år Formål At træne løberne i at kunne genkende de ledelinjer, der er gode at bruge som opfang og dermed gode til at effektivisere orienteringen ved forflytning mellem ledelinjer. Øvelsen…

Ser du indløbspunktet

O-teknisk træning11. Basis postindløb11.B Indløbspunkt tæt ved ledelinjer11-13 år Formål At løberne træner at udvælge og opsøge tydelige indløbspunkter. Design og afvikling Der laves en bane, hvor der til alle poster er gode indløbspunkter, der ikke befinder sig ved lineære…