Motivationsøvelser

Sportspsykologisk træning
5. Udvidet motivation
14- år

Formål

At gøre løberne mere bevidste om, hvad der motiverer dem ved at dyrke orientering.

Motivationsprofil

Denne deløvelse skal afdække løbernes generelle motivation for at dyrke orientering. Løberne får udleveret en stykke A4-papir med motivationsmodellen indtegnet (se model til højre). De får et par minutter til at sætte en lille markering på hver af de fire akser, i forhold til i hvor høj grad de motiveres af de forskellige faktorer for at dyrke orientering. Efterfølgende tegner de streger fra markering til markering, så der dannes en firkant, der skal illustrere deres motivationsprofil.

Øvelsen kan laves i forbindelse med et teoretisk oplæg, f.eks. efter træning, og kan laves 2-4 gange om året. Træneren kan efterfølgende bede nogle af løberne om at præsentere deres motivationsprofil for resten af holdet. Husk løberne på, at der ikke er noget rigtigt eller forkert. Træneren indsamler løbernes motivationsprofiler og kan f.eks. samle data, så der laves en generel motivationsprofil for hele holdet, der kan bruges som hjælp i træningsplanlægningen.

Konkrete motivationsøvelser

Før og/eller efter en konkret træningsøvelse eller anden aktivitet, kan træneren lægge to snore og 4 A4-ark, så de danner motivationsmodellen. Herefter skal løberne placere sig fysisk i modellen på det sted, hvor de føler at de ”nu og her” er motiverede for den aktivitet de skal til at lave og/eller lige har lavet.

Spørg gerne løberne om, hvorfor de har placeret sig netop på det sted, de har. Hvis denne deløvelse laves både før og efter en øvelse eller aktivitet, kan man også spørge løberne om deres motivationen måske har ændret sig, og i så fald, hvorfor. Sørg for at lave denne deløvelse både i forbindelse træningsøvelser og andre børne- og ungdomsaktiviteter i klubben, og evt. stævner.

Teoretiske motivationsøvelser

I de teoretiske motivationsøvelser forberedes motivationsmodellen på samme måde som i de konkrete motivationsøvelser. I denne deløvelse opstilles der fiktive, men relevante ”hvorfor-spørgsmål”, hvor løberne igen skal placere sig ud fra, hvad de umiddelbart tænker der vil motivere dem. Det kan være spørgsmål som ”hvorfor kommer du til ungdomstræning en kold og våd novemberaften?”, ”hvorfor deltager du på U2-/juniorkursus?”, ”hvorfor er du børnetræner i klubben?”, ”hvorfor tager du initiativ til en aktivitet for ungdoms-/juniorholdet”. Find selv på flere.

Udstyr

Motivationsprofil:
A4-ark med motivationsmodel indtegnet.

Konkrete og teoretiske motivationsøvelser:
2 reb af 2-3 meters længde. 4 A4-ark med teksten hhv. ”Kompetenceudvikling – jeg vil gerne blive bedre”, ”Konkurrence – jeg vil gerne være den bedste”, ”Oplevelser og leg – jeg vil gerne have nogle sjove oplevelser” og ”Fællesskab – jeg vil gerne have det sjovt sammen med andre”.

TBU-bogen

S. 244

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s