Modeller for sportspsykologisk udvikling og træning

Her finder du modeller for sportspsykologisk udvikling og træning. Modellerne er fra kapitel 5 i TBU-bogen.


Sportspsykologisk udvikling og træning

Den sportspsykologiske udviklingsmodel

Målsætnings- og evalueringsskema – færdighed 6 (se s. 247 i TBU-bogen)

Eksempel på ugeskema for en 17-årig løber færdighed 8

Hvad kan jeg kontrollere-skemafærdighed 10

Genopladningsskema – færdighed 11 (se s. 255 i TBU-bogen)

Stævnemålsætningsskema – færdighed 12 (se s. 257 i TBU-bogen)

Konkurrencerutine-skema – færdighed 13 (se s. 257 i TBU-bogen)

Gameplanskemaet – færdighed 13 (se s. 258 i TBU-bogen)

Eksempel på personlige værdier

Koncentrationscirklen

Fyrtårnsmodellen