Modeller til fysisk og motorisk udvilking og træning

Her kan du finde figurer, modeller, skemaer, træningsprogrammer og træningsplaner fra TBU-bogen, under udviklingsområdet fysisk og motorisk udvikling og træning. Rækkefølgen på modellerne følger kronologien i TBU-bogen. Du finder de relevante modeller angivet med navn og sidetal i TBU-bogen. Linket i titlen på modellerne åbner en ny fane med den pågældende model, i et printvenligt pdf-format.


Fysisk og motorisk udvikling og træning

Centrale faktorer for fysisk og motorisk udvikling – find denne model på side 51 i TBU-bogen

Den fysisk og motoriske udviklingsmodel – find denne model på side 64 i TBU-bogen

Målsætninger for unge orienteringsløberes fysisk og motoriske præstationsevne og træningsindsats – find denne model på side 67 i TBU-bogen

Fysiske og motoriske evalueringsøvelser – find denne model på side 70 i TBU-bogen

Fysiske og motoriske evalueringsskemaer – find denne model på side 70 i TBU-bogen

Testsystem af fysisk og motorisk færdighedsniveau – find denne model på side 71 i TBU-bogen

Fysisk og motorisk præstationsskema for børn og unge – find denne model på side 71 i TBU-bogen

Sammenhæng mellem puls, iltoptagelse og laktat – find denne model på side 73 i TBU-bogen

Intensitetszoner i Dansk Orientering – find denne model på side 75 i TBU-bogen

Eksempel på beregning af intensitetszoner – find denne model på side 76 i TBU-bogen

Superkompensationsprincippet – find denne model på side 77 i TBU-bogen

Løbehjulet – værktøj til at variere træningsøvelser – find denne model på side 82 i TBU-bogen

Korte intervaller for ungdoms- og juniorløbere færdighed 17 – find denne model på side 99 i TBU-bogen

Lange intervaller for ungdoms- og juniorløbere færdighed 28 – find denne model på side 108 i TBU-bogen

Periodisering af træning i makrocyklusser færdighed 37 – find denne model på side 116 i TBU-bogen